Своевременная диагностика предиабета и сахарного диабета у матери | Невропатология